Een (kritische) tekortkoming, wat nu?

Niks is zo vervelend, het team heeft hard gewerkt aan het voorbereiden van een kwaliteitsaudit, je dacht alles op orde te hebben en toch is er een (kritische) tekortkoming geconstateerd. Wat betekent dit en hoe nu verder?

Ben jij klaar voor de Wtza?

Op 1 januari 2024 loopt de overgangsregeling van de Wtza af. Dit betekent dat sommige zorgondernemingen die voor 2022 gestart zijn en toen geen WTZi vergunning nodig hadden, deze vergunning dit jaar nog moeten aanvragen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen

Wat heeft de PDCA jouw kliniek te bieden?

Fotograaf: www.davidlok.nl

Systematische bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit is op grond van de Wkkgz een vereiste voor elke kliniek. De PDCA cyclus is hiervoor de gouden standaard. Lees hier hoe je deze in de praktijk toepast.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen

Goed kwaliteitsmanagement betaalt zich uit

Fotograaf: www.davidlok.nl

Kwalitatief goede zorg en dienstverlening is het bestaansrecht van elke zorgaanbieder. Toch krijgt kwaliteitsmanagement vaak niet de plek die het verdient, omdat de kansen die goed kwaliteitsmanagement biedt niet altijd gezien of begrepen worden. Bij abaud weten we: goed kwaliteitsmanagement betaalt zich uit.

Juridische aspecten start zorgonderneming – organiseren intern toezicht in de groeifase van de zorgonderneming

Waar te beginnen als groeiende zorgonderneming wat betreft intern toezicht?  

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen

Juridische aspecten start zorgonderneming – bestuurlijke invulling ZBC’s en belangenverstrengeling

Fotograaf: www.davidlok.nl

Hoe voorkom je (de schijn van) belangenverstrengeling bij de bestuurlijke invulling van ZBC’s?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen

Juridische aspecten start zorgonderneming – onafhankelijkheid van het interne toezicht

Fotograaf: www.davidlok.nl

Vanuit juridisch oogpunt heeft het aanvraagtraject voor een WTZA vergunning in belangrijke mate te maken met eisen uit de WTZA en -via het aanvraagformulier- aspecten uit de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de WMG (Wet marktordening Gezondheidszorg). Op hoofdlijnen betreffen dit eisen inzake governance, de kwaliteitsbewaking en de financiële administratie en verantwoording… Lees verder Juridische aspecten start zorgonderneming – onafhankelijkheid van het interne toezicht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen

Juridische aspecten van de start van een zorgonderneming – het interne toezicht 

Onafhankelijk toezicht en een transparante bedrijfscultuur valt of staat met gedrag en cultuur.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen

Juridische aspecten bij het starten van een zorgonderneming

Bij Abaud weten we wat er komt kijken bij het opstarten van nieuwe klinieken.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen