Vanuit juridisch oogpunt heeft het aanvraagtraject voor een WTZA vergunning in belangrijke mate te maken met eisen uit de WTZA en -via het aanvraagformulier- aspecten uit de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de WMG (Wet markordening Gezondheidszorg). Op hoofdlijnen betreffen dit eisen inzake governance, de kwaliteitsbewaking en de financiële administratie en verantwoording van de zorgorganisatie. De komende weken belichten wij een aantal relevante aspecten uit de WTZA, de WKKGZ en de WMG die een rol spelen bij het WTZA-aanvraagtraject. Deze week gaan wij in op het inkleden van het interne toezicht. Want waar te beginnen als groeiende zorgonderneming?  

Eerder kwam al aan de orde dat goed toezicht valt of staat bij het gedrag van deze toezichthouders en dat daarom de werving en selectie van intern toezichthouders (RvC of RvT) veel aandacht verdient. Dat gedrag is deels ingegeven door de geldende wet- en regelgeving. Bij het organiseren of het professionaliseren van het interne toezicht is het daarom van essentieel belang dat de taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen of raad van toezicht helder zijn en dat die goed aansluiten bij de bevoegdheden van het bestuur en -indien van toepassing- de algemene vergadering. De installatie van het interne toezicht en de bijbehorende kerntaken zijn vastgelegd in de statuten van de zorgorganisatie. De overige -interne- afspraken over de wijze waarop het interne toezicht zijn bevoegdheden uitoefent en waar de grenzen van de verantwoordelijkheden liggen, kunnen worden vastgelegd in reglementen, die alleen interne werking hebben. In de praktijk merken onze klanten dat het waardevol is om de tijd te nemen voor het opstellen van dergelijke reglementen en gesprekken te voeren over mogelijke scenario’s die zich voor kunnen doen met betrekking tot de zorgorganisatie. Door het bespreken van die scenario’s worden risico’s van de organisatie en daarmee voor het bestuur en het interne toezicht inzichtelijk. Dit bepaalt in belangrijke mate de wijze waarop je bepaalde onderwerpen geregeld wilt hebben in de reglementen.   

Naast het verduidelijken en nader inkleuren van de rollen en verantwoordelijkheden is het belangrijk dat het interne toezicht de juiste tools heeft om goed toezicht te kunnen houden . Zo zal het onmogelijk zijn om goed toezicht te kunnen houden als je niet over de juiste informatie beschikt. Leg daarom goed vast dat het bestuur een verplichting heeft om het interne toezicht te informeren en hoe en wanneer dat  gebeurt. Leg ook vast dat het interne toezicht bevoegd is om informatie van het bestuur te verzoeken en dat als dat niet gebeurt, de toezichthouder aanvullende bevoegdheden heeft om de informatie toch te verkrijgen.

Heb je hulp nodig bij het inrichten van het interne toezicht zodat ook jouw organisatie voldoet aan de Wtza? abaud helpt je verder. 

Met de komst van de WTZA (Wet toetreding Zorgaanbieders) is er veel vraag naar begeleiding bij het starten van een zorgonderneming. Bij abaud weten we wat er komt kijken bij het opstarten van nieuwe klinieken. Bovendien begrijpen wij -als oud zorgbestuurders- dat proportionaliteit een belangrijke rol speelt bij een adviesvraag door een startende zorgonderneming. Met onze inhouse juristen kunnen we hier samen de grenzen in verkennen. Onze dienstverlening kan je volledig ontzorgen in het WTZA-traject of je extra comfort geven doordat wij meelezen op de WTZA-aanvraag of specifieke onderdelen daarvan. Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen zodat jij alle aandacht kunt richten op zorg verlenen? Neem vrijblijvend contact op met Maud de Wildt of Bas Wilkes op 030 207 27 00. 

Deel dit artikel