Privacy statement

De privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze relaties is belangrijk voor abaud. Het is belangrijk dat je er als relatie van abaud op kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig met je gegevens om gaan. In dit statement lees je hoe abaud met jouw persoonlijke gegevens om gaat. Dat wil zeggen welke gegevens wij van registreren en verwerken, met welk doel en op welke juridische gronden we dit doen. Ook leest je in dit statement welke rechten je al betrokkenen hebt en hoe je deze uit kunt oefenen.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met info@abaud.nl

Waarom verwerken wij gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om onze klanten van diensten te voorzien;
 • Om onze (potentiële) klanten van specifieke kennis te voorzien;
 • Om potentiële klanten (leads) te kunnen identificeren;
 • Om te informeren, communiceren en contact te onderhouden met de bezoekers van onze website en social media kanalen;
 • Om diensten af te nemen van onze leveranciers;
 • Het zoeken, werven en selecteren van nieuwe medewerkers.

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken gegevens de volgende doelgroepen:

 • Klanten: contactpersonen van bestaande klanten die onze diensten afnemen;
 • Leads: potentiële klanten;
 • Bezoekers van de website abaud.nl en contacten van onze social media kanalen;
 • Gebruikers van ons contactformulier of whatsapp contact
 • Sollicitanten op onze vacatures;
 • Leveranciers: contactpersonen van onze leveranciers.

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die we verwerken zijn afhankelijk van de doelgroep:

Klanten

Persoonsgegevens

Naam, geslacht, titel, functie,

Contactgegevens

e-mailadres, telefoonnummer

Bedrijfsgegevens

Organisatie, Post-, factuur-, bezoekadres, website, KvK,

Financiële gegevens

bankrekeningnummer, BTW nummer

Communicatiegegevens

Inhoud en metadata, contactgegevens gedeeld via communicatie

Overige gegevens

LinkedIn ID

 

Leads (potentiële klanten)

Communicatiegegevens

IP-adres, Inhoud en metadata, contactgegevens indien gedeeld via communicatie

Persoonsgegevens

Naam, geslacht, titel, functie,

Contactgegevens

e-mailadres, telefoonnummer

Bedrijfsgegevens

Organisatie, Post-, factuur-, bezoekadres, website, KvK gegevens

Overige gegevens

LinkedIn ID

 

Bezoekers

Persoonsgegevens

Naam, functie

Contactgegevens

e-mailadres, telefoonnummer

Bedrijfsgegevens

Organisatie

Overige gegevens

LinkedIn ID, foto bij gebruik whatsapp

Communicatiegegevens

Inhoud en metadata, contactgegevens gedeeld via communicatie

Technische gegevens

IP-adres, browsergegevens, device, geraadpleegde content, MAC adres

 

Leveranciers

Persoonsgegevens

Naam, geslacht, titel, functie

Contactgegevens

e-mailadres, telefoonnummer

Bedrijfsgegevens

Organisatie, Post-, factuur-, bezoekadres, website, KvK,

Financiële gegevens

rekeningnummer, BTW nummer

Communicatiegegevens

Inhoud en metadata, contactgegevens gedeeld via communicatie

Overige gegevens

LinkedIn ID

 

Sollicitanten

Persoonsgegevens

Naam, geslacht, titel, geboortedatum

Contactgegevens

e-mailadres, telefoonnummer, adres

Communicatiegegevens

Inhoud en metadata, contactgegevens gedeeld via communicatie

Overige gegevens

CV (opleiding, werkervaring, referenties) , LinkedIn ID

 

Op welke grondslagen berusten onze verwerkingen?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent zes grondslagen voor gegevensverwerking.

 1. De verwerking vindt plaats met toestemming van de betrokkene(n).
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 4. De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen.
 5. De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
 6. De verwerking is noodzakelijk om gegevens te verwerken om het gerechtvaardigde belang van abaud te behartigen.

Met welke doel gebruiken wij welke gegevens?

Per verwerking is tussen haakjes aangegeven op welk van bovenstaande grondslagen deze verwerking berust.

Klanten

 • Om onze diensten te kunnen leveren (2, 6)
 • Om te communiceren met onze (toekomstige) klanten (2, 6)
 • Om onze diensten te factureren en betalingen te verwerken (2, 3, 6)
 • Om onze (toekomstige) klanten te informeren over relevante ontwikkelingen en diensten. (2, 6)
 • Voor onze interne bedrijfsvoering en beveiliging (6)
 • Voor het verwerken van vragen, klachten of geschillen (2, 6)
 • Het bepalen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten of juridische claims (6)
 • Om te voldoen aan wettelijke- en/of auditverplichtingen (2, 3)
 • Voor marketing- en salesactiviteiten (6)

Leads

 • Om potentiële klanten te kunnen identificeren (6)
 • Voor marketing- en salesactiviteiten (6)

Bezoekers

 • Het aanbieden van informatie (6)
 • Optimalisatie en beveiliging van onze website (6)
 • Het aanbieden van contactmogelijkheden (via het contactformulier, whatsapp, social media) (1, 6)
 • Om potentiële klanten te kunnen identificeren (6)
 • Voor marketing- en salesactiviteiten (6)
 • Voor onze interne bedrijfsvoering en beveiliging (6)
 • Voor het verwerken van vragen, klachten of geschillen. (6)
 • Het bepalen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten of juridische claims (6)
 • Om te voldoen aan wettelijke- en/of auditverplichtingen (3)

Leveranciers

 • Om producten of diensten te kunnen afnemen (2, 6)
 • Om te communiceren met onze (toekomstige) leveranciers (2, 6)
 • Om producenten of diensten te betalen (2, 6)
 • Om onze leveranciers te informeren over relevante ontwikkelingen (2, 6)
 • Voor onze interne bedrijfsvoering en beveiliging (6)
 • Voor het verwerken van vragen, klachten of geschillen (6)
 • Het bepalen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten of juridische claims (6)
 • Om te voldoen aan wettelijke- en/of auditverplichtingen (3)

Sollicitanten

 • Voor de werving en selectie van kandidaten voor (toekomstige) vacatures (1, 6)
 • Om de geschiktheid van kandidaten te beoordelen (6)
 • Om te communiceren met kandidaten (of hun referenties) en ze te informeren over de werving en selectietraject (1, 6)
 • Voor onze interne bedrijfsvoering en beveiliging (6)
 • Voor het verwerken van vragen, klachten of geschillen (6)
 • Het bepalen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten of juridische claims (6)
 • Om te voldoen aan wettelijke- en/of auditverplichtingen (3)

Hoe komen wij aan gegevens?

 • Verstrekt door de betrokkene(n) zelf – de meeste gegevens ontvangen we rechtstreeks van de betrokkenen zelf of via de organisatie waar een betrokkenen werkzaam is.
 • Via een derde partij zoals bij voorbeeld de KvK, LinkedIn en via Leadinfo.
 • Automatisch verkregen, bijvoorbeeld via cookies bij het raadplegen van onze website.
 • Afgeleide gegevens bijvoorbeeld door analyse van onze website en diens bezoekers. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics, mits de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven via de cookie instellingen.

Hoe verwerken we gegevens en met wie delen wij deze?

We delen gegevens enkel met partijen waarvoor dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Wij delen gegevens met de volgende partijen t.b.v. de verwerking ervan:

 • Collega’s binnen abaud, voor het leveren van onze diensten of het uitoefenen van onze gerechtvaardigde belangen waaronder marketing.
 • Om het zakelijk gebruik van onze website te meten en om inzicht te krijgen in welke partijen de kennisartikelen van Abaud raadplegen, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics.
 • Wij registreren en verwerken gegevens van leads, klanten en relaties in ons Customer Relationship Management (CRM) systeem. Hiervoor gebruiken wij Tribe CRM onderdeel van Efficy.
 • Gegevens van sollicitanten en medewerkers verwerken wij in ons HR-systeem Employes.
 • Voor onze bedrijfsprocessen maken wij gebruik van Office 365. Hierin verwerken wij gegevens van al bovenstaande groepen.
 • Voor onze boekhouding maken wij gebruik van Exact Online. Hierin verwerken wij de gegevens van klanten, leveranciers en medewerkers.
 • Leveranciers en onderaannemers, voor zover dit nodig is voor het leveren van onze diensten.
 • Autoriteiten en toezichthouders, voor zover daar een grondslag voor is.

Hoe beveiligen wij gegevens?

We beveiligen gegevens met technische maatregelen zoals het op orde hebben van onze fysieke en digitale beveiliging maar ook door organisatorische maatregelen zoals het creëren van bewustwording onder ons personeel. Zowel ons personeel als partijen waarmee wij samenwerken zijn gebonden aan geheimhouding.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

We bewaren gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor het doel waarvoor ze dienen en langer indien er hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

Welke rechten heb jij als betrokkenen?

Op basis van de AVG hebben betrokkenen het recht op inzage, wijziging, verwijdering van hun gegevens voor zover dit mogelijk is binnen de kaders van de verwerkingsdoelen en grondslagen. Om gebruik te maken van uw rechten, neemt u contact met ons op.

Contact

U kunt contact per ons opnemen via info@abaud.nl of via de contactgegevens op onze website.