Elke zorgonderneming krijgt te maken met administratieve en ondersteunende processen. Deze processen zijn van groot belang voor een gezonde organisatie maar ze kunnen ook afleiden van dat wat je het liefst doet; zorgen. Als kleine ondernemer ben je bovendien kwetsbaar waar het gaat om continuïteit van deze ondersteunende processen.

abaud is jouw backoffice op afstand met slimme abonnementen specifiek voor de zorg.

abaud beschikt over een shared support center: jouw backoffice op afstand. Hiermee voorzien we zorgondernemingen van betaalbare ondersteunende diensten in abonnementsvorm, specifiek voor de zorg. Door dit voor meerdere ondernemers te doen zorgen we voor schaal en continuïteit. Hiermee brengen we de basis van jouw onderneming op orde: betaalbaar en voorspelbaar. Bovendien doen onze zorgsupporters niks anders dan supporten wat maakt dat ze hier expert in zijn.

De zorgsupporters van abaud kunnen ook tijdelijk de zorgonderneming ondersteunen, bijvoorbeeld bij een piek, specifiek project of uitval van een medewerker.