Elke onderneming en elke zorgverlener krijgt wel eens te maken met klachten. Dit wordt vaak als ingrijpend ervaren. De ervaring leert dat een goede klachtenopvang, bijdraagt aan de-escalatie en idealiter zelfs aan herstel van de relatie. Wanneer de klachtenopvang niet goed georganiseerd is, kan de situatie escaleren en leidt dit potentieel ook klachten bij het meldpunt van de IGJ, geschillencommissie of zelfs het tuchtcollege. Alle reden dus om de klachtenopvang serieus te nemen.

Hoewel organisaties hun klachtenopvang zelf mogen organiseren en wij daar ook groot voorstander van zijn als het gaat om de rol van de interne klachtenfunctionaris als eerste aanspreekpunt, kan het voor het echte klachtenonderzoek en behandeling voor beide partijen prettig zijn als er een onafhankelijke partij betrokken is. De klachtencommissie van abaud is onafhankelijk, bewaakt de tijdslijnen, onderzoekt en rapporteert op basis van de eisen die de Wkkgz hieraan stelt.