Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op alle diensten die abaud levert zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Informatie op deze website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze informatie dient beschouwd te worden als algemene informatie en bevat geen specifieke adviezen. Aan deze informatie kunnen geen rechten kunnen worden ontleend en abaud is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen wegens onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Mocht u echter onjuiste of onvolledige informatie of berichtgeving tegenkomen op deze website, dan verzoeken wij u hiervan melding te maken via info@abaud.nl