Vanuit juridisch oogpunt heeft het aanvraagtraject voor een WTZA vergunning in belangrijke mate te maken met eisen uit de WTZA en -via het aanvraagformulier- aspecten uit de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de WMG (Wet markordening Gezondheidszorg). Op hoofdlijnen betreffen dit eisen inzake governance, de kwaliteitsbewaking en de financiële administratie en verantwoording van de zorgorganisatie. De komende weken belichten wij een aantal relevante aspecten uit de WTZA, de WKKGZ en de WMG die een rol spelen bij het WTZA-aanvraagtraject. Deze week gaan we in op het interne toezicht. 

Als startende zorgonderneming is het nog niet eenvoudig om het interne toezicht goed vorm te geven. Uiteraard is het belangrijk om juridisch compliant te zijn (lees hier meer over op onze site). Maar bovenal is het belangrijk dat het interne toezicht een wezenlijke bijdrage levert en niet een ‘moetje’ is. Aan de start van een zorgonderneming heb je alle mogelijkheden om dit interne toezicht op de juiste manier in te richten. Geef daar dus ook de gepaste aandacht aan en denk na over de gewenste competenties en vaardigheden van toekomstige toezichthouders. En denk vooral na over welk gedrag en welke cultuur jouw organisatie belichaamt en hoe je dat terug laat komen in het intern toezichthoudend orgaan. De WTZA en de Governancecode Zorg 2022 geven beide veel aandacht aan onafhankelijkheid van toezichthouders en aan een transparante bedrijfscultuur. Dat valt of staat bij gedrag en cultuur. Toezichthouders worden benoemd voor een periode van vier jaar, dus zorg voor een strenge selectie aan de poort, maak heldere afspraken over gedrag en geef het goede voorbeeld. Ben je benieuwd wat abaud voor jou kan betekenen bij de werving en selectie van toezichthouders of bij het vastleggen van de juridische kaders en afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van het intern toezichthoudend orgaan, neem vrijblijvend contact met ons op.   

Met de komst van de WTZA (Wet toetreding Zorgaanbieders) is er veel vraag naar begeleiding bij het starten van een zorgonderneming. Bij abaud weten we wat er komt kijken bij het opstarten van nieuwe klinieken. Bovendien begrijpen wij -als oud zorgbestuurders- dat proportionaliteit een belangrijke rol speelt bij een adviesvraag door een startende zorgonderneming. Met onze inhouse juristen kunnen we hier samen de grenzen in verkennen. Onze dienstverlening kan je volledig ontzorgen in het WTZA-traject of je extra comfort geven doordat wij meelezen op de WTZA-aanvraag of specifieke onderdelen daarvan. Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen zodat jij alle aandacht kunt richten op zorg verlenen? Neem vrijblijvend contact op met Maud de Wildt of Bas Wilkes op 030 207 27 00. 

Deel dit artikel