Heb jij heldere afspraken over de zorg die je hebt uitbesteed? Zorgaanbieders die uitbesteden, komen wel eens voor verrassingen te staan. Bijvoorbeeld wanneer een van de partijen tijdelijk geen kwalitatief goede zorg kan leveren. Dan is het prettig om afspraken te hebben in een uitbestedingsovereenkomst. Laat je je extern begeleiden, dan weet je zeker dat overal aan is gedacht.

Uitbesteding kan in de praktijk een effectieve manier zijn om een compleet zorgaanbod te kunnen bieden. Daarbij is het goed om onderling afspraken te maken én vast te leggen. Daarvoor is een uitbestedingsovereenkomst. Die bevat afspraken over de inhoud en de kwaliteit van de zorg en over hoe om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Ook is geregeld bij wie de verantwoordelijkheden en plichten liggen uit de verschillende wetten. Denk aan kwaliteitseisen, de eis een interne toezichthouder te hebben en de plicht om gegevens te bewaren en te verstrekken.

Van uitbesteding is sprake als een andere instelling, een dochteronderneming of een ZZP’er (een deel van) de zorg levert. De aanbieder die een contract heeft met de zorgverzekeraar, is in juridische zin de hoofdaannemer. De aanbieder die de zorg daadwerkelijk verleent, is de onderaannemer. Hoofdaannemer en onderaannemer hebben andere verantwoordelijkheden. Daarbij is ook het begrip “lege huls” van belang. De hoofdaannemer kan als “lege huls” worden aangemerkt als de hoofdaannemer zelf geen zorg levert. In dat geval moet de onderaannemer zich bewust zijn van eventuele extra plichten.

Abaud heeft al veel zorginstellingen geholpen bij het maken van een uitbestedingsovereenkomst. Of je nu een nieuwe samenwerking aangaat of al langer samenwerkt. Wij hebben de expertise in huis en kunnen ook jouw organisatie begeleiden. Zo kom jij niet voor verrassingen te staan.

Weten welke zaken voor jou van belang zijn? Neem contact met ons op.

Zie ook: Ben jij klaar voor de Wtza?

Deel dit artikel