Vanaf het boekjaar 2023 zijn minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag.

Vrijwel alle zorgaanbieders maken hun jaar­ verantwoording openbaar. Afhankelijk van de omvang van de zorgaanbieder dient er extra informatie bij de verantwoording toegevoegd te worden. Zorgaanbieders worden ingedeeld in een categorie, dit gebeurt op basis van hun balanstotaal en netto-omzet. De grensbedragen worden verruimd vanaf het boekjaar 2023.

Wat worden de grensbedragen?
De huidige grensbedragen worden verhoogd met 25%, waardoor meer zorgaanbieders in een kleinere categorie zullen vallen. Door deze aanpassing zijn minder zorgaanbieders verplicht tot een accountantscontrole en bestuursverslag. Hierbij de nieuwe grensbedragen voor micro, klein, middelgroot en groot per het boekjaar 2023:

abaud
abaud heeft alle expertise om zorgondernemingen te adviseren en ondersteunen. Heb je vragen over de jaarverantwoording? Neem contact op met Bas 06 20 71 91 70 of Maud 06 19 52 70 73.

Deel dit artikel