Zojuist is een nieuwe kwaliteitsstandaard voor diagnostiek binnen de GGZ gepubliceerd. Deze standaard is ontwikkeld naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord voor de GGZ waarin partijen met elkaar hebben afgesproken verwijzing, triage en diagnostiek te verbeteren. De zogenaamde ‘generieke module Diagnostiek’ beschrijft waar goede diagnostiek in de GGZ volgens patiënt, naaste en professional aan moet voldoen.

Samenvattend zijn de belangrijkste aanbevelingen:

  • Het uitvoeren van een inhoudelijke screening na aanmelding van een nieuwe patiënt
  • Vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten, problemen en mogelijkheden van de patiënt kijken
  • Triadisch werken waarbij professional, patiënt en naaste gehoord worden
  • Gedurende het hele zorgproces de diagnose, classificatie, indicatie, behandeling en zorgplan te evalueren en bij te stellen

Bron: ggz.nl

Jenneken Hasper: “Goede(psycho)diagnostiek is van toegevoegde waarde in het behandelproces. Door goed uit te zoeken wat er aan de hand is, kan een goede keuze gemaakt worden voor het behandeltraject. Iedere patiënt is uniek en verdient het gezien en gehoord te worden. Juist ook in het diagnostisch proces.”

Deel dit artikel