De KNMG heeft op 27 mei een nieuwe gedragscode voor artsen uitgebracht. Deze vervangt de gedragsregels uit 2013. De code bevat 15 regels die weergeven waar artsen voor staan, wat de juiste houding is naar patienten, tussen collega’s onderling en ten opzichte van de maatschappij. Update was volgens de KNMG nodig om aansluiting met de dagelijkse praktijk en actuele wet- en regelgeving te behouden. De gedragscode gaat onder andere over de toegankelijkheid en beschikbaarheid, vertrouwensrelatie tussen arts en patient, professionele grenzen en een duurzame zorgsector.

 

Deel dit artikel