Heb jij je medewerkers al geattendeerd op het STAP-budget voor scholing en ontwikkeling?

 

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kan subsidie worden aangevraagd om scholing te financieren. Het STAP-budget is maximaal 1.000 euro (inclusief btw) per persoon.  Een aanvulling vanuit de werkgever of een andere partij is uiteraard mogelijk.

Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. De activiteiten moeten echter wel opgenomen zijn in het scholingsregister. Het scholingsregister is een register waarin de scholingsactiviteiten zijn opgenomen waarvoor STAP-budget kan worden aangevraagd.

Aanvragen
Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers een aanvraag indienen voor het STAP-budget. Voor 2022 is er een maximum aan het totale STAP-budget. Als het maximum is bereikt, kan de medewerker geen subsidie meer krijgen.

Wie kan STAP-budget aanvragen?
De subsidie moet door de medewerker aangevraagd worden. De medewerker moet aan drie voorwaarden voldoen:
• De aanvrager is ten minste 18 jaar oud en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
• De aanvrager is EU-burger of is partner van een EU-burger;
• De aanvrager is in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

Waar? 
De aanvraag gaat via de website van het UWV. De medewerker vraagt de vergoeding aan voor aanvang van de opleiding. Na goedkeuring zal het UWV het volledige bedrag aan de opleider betalen.

 

De volledige regeling met alle voorwaarden is te vinden in de Staatscourant.
Bron: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
Deel dit artikel