Op 1 november opent het ministerie van VWS de derde aanvraagronde voor de subsidieregeling ‘[Ont]regelprojecten zorgaanbieders’. De derde en tevens laatste aanvraagronde duurt tot en met 30 november. De subsidieregeling stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Mogelijk is deze subsidieregeling interessant voor jou.

De eerdere rondes van de subsidieregeling waren een succes. Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen in hun eigen organisatie.

Welke partijen kunnen de subsidieregeling aanvragen?
Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten binnen de eigen organisatie of die in samenwerking met andere zorgaanbieders (al dan niet Zvw) worden uitgevoerd.

Waar kan de subsidie voor gebruikt worden?
Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Hierbij enkele voorbeelden:

  • Vereenvoudigen van interne verantwoordingsprocessen, -protocollen en –werkwijzen;
  • Verminderen van overbodige registratie;
  • Ophalen, inventariseren en vervolgens aanpakken van administratieve lasten rondom verantwoording binnen de organisatie;
  • Ontwikkelen, implementeren en borgen van een aanpak van regeldruk binnen de eigen organisatie;
  • Vereenvoudigen van behandelplannen;
  • Aanpassen van (technische) systemen die noodzakelijk zijn voor het verminderen van verantwoordingslasten.

Hoe kun je de subsidie aanvragen?
Aanvragen kunnen tussen 1 en 30 november 2023 gedaan worden. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal geloot worden. Op deze website vind je alle aanvullende informatie, voorwaarden en het digitale aanvraagformulier van de subsidieregeling. Bij het indienen van een subsidieaanvraag wordt gevraagd om:

  • een activiteitenplan;
  • een begroting;
  • de-minimisverklaring.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden, kijk op de website van [Ont]Regel de Zorg.

abaud
abaud heeft alle expertise om zorgondernemingen te adviseren en ondersteunen. Bij vragen neem contact op met Bas 06 20 71 91 70 of Maud 06 19 52 70 73.

Deel dit artikel