Ben jij als bestuurder of toezichthouder in control?

Als eindverantwoordelijke in een kliniek dien je in control te zijn. Maar je weet niet, wat je niet weet en precies dat maakt het in sommige gevallen lastig deze verantwoordelijkheid te dragen. Dat is niet alleen oncomfortabel voor jezelf maar vormt ook een risico voor de kliniek.

Tijdens de ZKN academie Governance op 16 mei zal abaud de blinde vlekken wegnemen waar het gaat om het dragen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheid. Wij geven inzicht in wat er van jou als goed bestuurder of toezichthouder wordt verwacht op basis van wet- en regelgeving en laten zien hoe je hier op een praktische manier invulling aan kunt geven.  

Thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

  • Het wettelijk kader en governancecodes voor goed bestuur en intern toezicht
  • Cultuur en gedrag in relatie tot de toepassing van het wettelijk kader en de codes
  • Uitbesteding (grip op uitbesteding van het primaire proces en het toezicht daarop)
  • Professionaliseren intern toezicht (realisatie van jaarplannen door het structureren van besluitvorming)

Na afronding van de academie beschik je over de handvatten om de taken en verantwoordelijkheden binnen jouw functie te dragen en volledig in control te zijn. 

 

Doelgroep

Deze ZKN-academie is bedoeld voor eindverantwoordelijken en beslissingsbevoegden in klinieken. Dit kunnen directieleden, bestuurders, toezichthouders, artsen, managers en zorgondernemers zijn.

 

Aanmelden?

Deze academie is enkel toegankelijk voor ZKN leden. Aanmelden kan via de website van ZKN. Is jouw kliniek geen ZKN lid maar wil je wel meer weten over deze academie? Laat het ons weten, we denken graag met je mee.

Deel dit artikel