Juridische expertise voor zorgondernemingen. 

abaud is dé kennispartner en probleemoplosser voor alle zorgondernemingen. Momenteel helpen wij veel klinieken met vragen rondom de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). We constateren dat veel zorgaanbieders zich er nog niet bewust van zijn wat dit voor hen betekent.

Wist je bijvoorbeeld dat onderaannemers ook een vergunningsplicht hebben als de hoofdaannemer een “lege huls” is? En dat alle zorgaanbieders zich moeten melden? We nodigen je graag uit voor een gesprek met onze juridisch consultant om gratis vragen stellen over de Wtza.

Heb je andere vragen, ook dan helpen wij je graag. Weet jij bijvoorbeeld:

  • welke rechten- en plichten je hebt op basis van jouw organisatiestructuur?
  • wat je allemaal moet regelen voor de Wtza?
  • hoe je zorgt dat de raad van toezicht haar werk goed kan doen?
  • of belangenverstrengeling een rol speelt in jouw onderneming?
  • of je op grond van de Wmcz verplicht bent een cliëntenraad te installeren?

Bel met ons team (030 207 27 00).