De cosmetische geneeskunde is een groeiende en brede sector die reikt van schoonheidssalons tot plastische chirurgie. De groei van de sector en wijzigingen in de context leidden ertoe dat de sector steeds meer en breder onder het toezicht van de IGJ is komen te vallen. Lees hier met welke wetgeving klinieken te maken krijgen en wat de impact hiervan is op klinieken en NVCG leden.

 

Wkkgz

Sinds 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) leidend voor de sector. Deze zomer berichtten wij al over reeks de toezichtbezoeken die de IGJ aflegde bij schoonheidssalons. Hieruit bleek dat niet alle schoonheidssalons zich bewust waren van de regels die op de sector van toepassing zijn. Met name op gebied van de bevoegd- en bekwaamheid bij injecties en de regels rond medische apparatuur en hulpmiddelen, bleef de kennis achter.

 

Kwaliteitskader

Sinds 2020 is er een Kwaliteitskader voor Cosmetische Zorg opgesteld door het Zorginstituut. De oprichting van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVGC) sluit aan bij de ontwikkelingen in de sector en de veranderende context. De vereniging heeft als doelstelling de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te bewaken en te ontwikkelen.

 

Wtza

Dit jaar is de Wet toetreding zorgaanbieder (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft ook tot doel een kwaliteitsverbetering te realiseren door een volledige zicht te krijgen op alle zorgaanbieders en hen in een vroeg stadium bewust te maken van alle geldende wet- en regelgeving. Voor de Wtza vormt de Wkkgz het uitgangspunt. Dit betekent dat de Wtza ook van toepassing is op (een groot deel van) de cosmetische klinieken. Ook brengt de Wtza aanvullende eisen met zich mee bijvoorbeeld op het gebied van intern toezicht of financiële jaarverantwoording.

 

Meer weten?

Wil jij je niet laten verrassen door deze wet- en regelgeving maar een duurzame onderneming voeren en anticiperen op wat er op je af komt, bezoek dan de workshop van abaud tijdens het NVCG congres op 26 november.

Deel dit artikel