Digitale zorg is niet meer weg te denken. Digitalisering kan een antwoord bieden op veel uitdagingen waarmee de zorg op dit moment te maken heeft, de krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en preventie. Toch ervaren veel zorgondernemingen hobbels als het aankomt op de inzet van digitale zorg en een passende bekostiging is er hier een van.

Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om digitale zorg te bekostigen. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bracht hierover deze week de nieuwe Wegwijzer Bekostiging Digitale Zorg 2024 uit. De wegwijzer biedt een overzicht van alle verschillende vormen van bekostiging die er zijn voor verschillende sectoren en soorten zorg.

Ervaar je de Wegwijzer als een drempel, neem contact op met Bas Wilkes en we maken je graag wegwijs in wat digitale zorg jouw organisatie kan bieden.

Deel dit artikel