Digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken uit de zorg. In de vorm van bijvoorbeeld e-consulten, telemonitoring en elektronische patiëntendossiers heeft eHealth een vaste plek verworven in het zorglandschap. Steeds duidelijker wordt hoe we hiermee bijdragen aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg.

Het veilig en kwalitatief toepassen van digitale zorg gaat gepaard met nieuwe overwegingen, uitdagingen en risico’s. Te denken valt aan de beschikbaarheid en continuïteit van online applicaties, beveiligde gegevensuitwisseling en digitale patiëntparticipatie. Om kwaliteit en veiligheid van digitale zorg de borgen is wet- en regelgeving van toepassing. De IGJ houdt toezicht op de naleving hiervan door zorgaanbieders.

Om te inventariseren of zorgaanbieders aan alle regels te voldoen is door de IGJ het toetsingskader geactualiseerd. Hierin wordt verwezen naar actuele wet- en regelgeving, zoals de Wegiz en de MDR. Het toetsingskader biedt een leidraad voor instellingen om proactief aan de slag te gaan met kwaliteit en veiligheid van digitale zorgtoepassingen.

Kun je hulp gebruiken bij het borgen van de eisen uit het toetsingskader digitale zorg? Neem contact met ons op.

 

Meer weten?

We schreven al vaker over digitale zorg. Wil je meer weten over dit thema? Lees dan ook eens onze berichten over:

Deel dit artikel