Minister Kuipers (VWS) heeft de tweede kamer op 15 juli per brief geïnformeerd over het laten vervallen van de verlaagde ACM zorgomzetdrempels per 1 januari 2023. Voor zorgondernemingen geldt nu dat partijen een concentratie bij de ACM moeten melden als de betrokken organisaties samen een jaaromzet van 55 miljoen euro krijgen én wanneer minstens twee betrokken partijen een jaaromzet van 10 miljoen euro hebben.

Met het afschaffen van de verlaagde zorgomzetdrempels zullen de reguliere omzetdrempels weer gaan gelden voor zorgfusies, hiermee zullen zorgfusies minder snel meldingsplichtig zijn bij de ACM. Partijen moeten dan een concentratie melden als ze samen een jaaromzet van 150 miljoen euro hebben en wanneer twee van de betrokken partijen een jaaromzet van 30 miljoen hebben.

Op 19 juli heeft de ACM haar kritisch zienswijze gepubliceerd over het besluit van minister Kuipers.

Deel dit artikel