Eén van de drijfveren waarmee abaud in 2021 gestart is, was de overtuiging dat ondernemerschap en zorg iets voor elkaar kunnen betekenen. De voorbeelden uit de praktijk kenden wij al maar onze ervaring met het succes van samenwerking en innovatie, wilden we graag breder inzetten.

 

Bij abaud zijn we ervan overtuigd dat samenwerking, bijvoorbeeld tussen klinieken en ziekenhuizen, meer brengt dan concurrentie. Ook weten we dat de inzet van technologie kan bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg. Juist deze toegankelijkheid staat momenteel onder druk.

Het rapport dat KPMG onlangs uitbracht, Healthcare Horizons, bracht ons in die zin niks nieuws onder de zon. Maar het blijft inspirerend om te lezen dat onze drijfveren breder gedragen worden. Het rapport schetst de huidige uitdagingen in de gezondheidszorg en toekomstige trends om zo een koers uit te stippelen naar een inclusieve transformatie. Binnen deze ‘inclusieve zorg’ staan patiënten centraal samen met technologie en zorgprofessionals. Aanleiding voor de publicatie is dat gezondheidszorgsystemen wereldwijd worstelen met dezelfde problemen. De toegang tot en zorg en vraag naar diensten staan onder druk o.a. ten gevolge van personeelstekorten. Wereldwijd dreigen gezondheidszorgstelsels overweldigd te raken. Dit vraagt om een nieuwe benadering van de huidige en toekomstige uitdagingen.

Minister Kuipers van VWS gaf tijdens een webcast naar aanleiding van het rapport aan dat het huidige zorglandschap versnipperd is en daardoor moeilijk bij te sturen. Daarnaast merkt hij op dat wanneer een zorgonderneming een succesvolle pilot of project heeft ontwikkeld, het vaak jaren duurt voordat andere organisaties bereid zijn dit ook te implementeren. In plaats van het wiel telkens zelf te willen uitvinden, moeten zorgondernemingen de focus op concurrentie verkleinen en zich meer openstellen voor samenwerking.

We lezen in dit rapport ook overeenkomsten met het in oktober verschenen onderzoek van Gupta Research naar de toegevoegde waarde van focus klinieken, waarover wij eerder schreven.

 

Meer weten?

Wil je weten wat samenwerking en innnovatie voor jouw kliniek kunnen betekenen of hoe je ambities op dit gebied kunt realiseren, neem contact met ons op.

Deel dit artikel