Voor wie geldt de jaarverantwoording 2021?

Alle zorgaanbieders met een WTZi-toelating in 2021 moeten vóór 1 juni 2022 de jaarverantwoording openbaar maken. Dat zijn in ieder geval de volgende categorieën WTZi-instellingen:

  • medisch-specialistische zorg;
  • persoonlijke verzorging;
  • verpleging;
  • begeleiding;
  • behandeling, anders dan behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening.

Waaruit bestaat de jaarverantwoording?

De jaarverantwoording van zorgaanbieders bestaat uit twee onderdelen:

  • het invullen van vragenlijsten in DigiMV;
  • het aanleveren van een jaarrekening en (eventuele) accountantsverklaring.
Vragenlijsten in DigiMV

In DigiMV moet je als zorgaanbieder de verantwoordingsgegevens invullen over de onderwerpen: bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Ook de hoofdposten van de jaarrekening moeten worden ingevuld.

 

Jaarrekening

Je stelt voor de onderneming een jaarrekening op. De jaarrekening bevat in ieder geval het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. Er is een modeljaarrekening beschikbaar. Daarnaast moet je vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen opnemen in de jaarrekening, deze moet voorzien zijn van een accountantsverklaring.  Voor meer informatie over de jaarrekening zie: Jaarrekening Zorgaanbieders.

 

Deadline

Rond de jaarverantwoording tijdig (vóór 1 juni 2022) af.  Met ingang van verslagjaar 2021 kan een zorgaanbieder een eenmaal ingediende jaarverantwoording niet meer corrigeren of vervangen.

 

Hulp nodig?

abaud is thuis in de jaarverantwoording zorg. Wij kunnen je helpen met de jaarverantwoording, zodat een juiste verantwoording geborgd is. Neem contact met ons op en wij denken met je mee.

 

Uitgebreide informatie over de jaarverantwoording vind je in de Brochure ‘Openbare jaarverantwoording over de bedrijfsvoering van zorgaanbieders’.

Deel dit artikel