Nieuwe Governancecodes

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn onlangs in werking getreden. De verplichtingen die hieruit voortvloeien waren al doorvertaald in de Governancecode 2022 van de Brancheorganisatie Zorg (BOZ).  Deze week publiceerde ook Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) de nieuwe ZKN Governancecode.

 

Wat is er veranderd?

Belangrijkste wijzigingen in de code van de BOZ ten opzichte van de vorige versie zijn de nieuwe principes op gebied van belangenverstrengeling (Wbtr) en de doorwerking van de code bij samenwerkingsverbanden. De ZKN Governancecode is uitgebreid op gebied van informatiebeveiliging, privacy, diversiteit en duurzaamheid en is aangepast op de nieuwe wetgeving.

 

Actie vereist?
  • De nieuwe wetgeving en governancecodes kunnen gevolgen hebben voor de statuten en reglementen van jouw zorgonderneming. Verstandig om deze tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen.
  • ZKN (kandidaat)leden dienen vanaf dit jaar aan de code te voldoen en dit voorafgaand aan de jaarlijkse audit intern te toetsen via een self-assessment. Het self-assessment geeft inzicht in de thema’s waarmee je aan de slag moet.

 

Hulp nodig?

abaud is thuis in de governancecodes, wetgeving, privacy, informatiebeveiliging en duurzaamheid. Met onze quickscan helpen we je bijvoorbeeld snel inzicht te krijgen in hoe jouw onderneming er voor staat op deze thema’s. Neem contact met ons op en we denken met je mee.

 

 

 

 

Deel dit artikel