Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bezig met de ontwikkeling van een wetsvoorstel om zorgverleners de mogelijkheid te geven medicijnen voor te schrijven bij het leveren van zorg op afstand.  In afwachting van de aanpassing van de wet is er een beleidsregel opgesteld.

 

Dat kon toch al?

Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het voorschrijven van geneesmiddelen via videoconsult gedoogd. Naar aanleiding van de positieve ervaringen, zijn beroepsorganisaties nu bezig met het ontwikkelen van aanvullende richtlijnen. Deze richtlijnen moeten zorgverleners helpen verantwoordelijk om te gaan met het voorschrijven van medicijnen aan patiënten via internet, zonder dat er een fysiek consult hoeft plaats te vinden.

 

Beleidsregel

Vooruitlopend op het wetsvoorstel, heeft de minister een beleidsregel opgesteld om ruimte te bieden aan verantwoord voorschrijven via internet. Dit is van belang voor de opschaling van digitale zorg en het toegankelijk houden van de zorg. In de beleidsregel is opgenomen dat er niet gehandhaafd zal worden als een geneesmiddel wordt voorgeschreven via internet terwijl de voorschrijver de persoon aan wie hij dat geneesmiddel voorschrijft nog nooit fysiek heeft ontmoet en het geen bekende patiënt of cliënt is.

 

Medicatieverificatie

Ook met deze beleidsregel blijven de bestaande richtlijnen voor medicatieverificatie en overdracht in de keten bestaan. Het inrichten van een goed proces voor het beschikken over een actueel medicatie overzicht (AMO) en de verificatie hiervan op grond van de Basisset Medicatiegegevens (BMG) blijft onveranderd een belangrijke voorwaarde voor veilige zorg.

 

Hulp nodig?

abaud is thuis in het mogelijk maken van digitale zorg. Neem contact op met Bas Wilkes en wij maken je graag wegwijs in wat digitale zorg jouw organisatie kan bieden.

 

Deel dit artikel