Hand- en polschirurg Berbel Sluijter begon anderhalf jaar geleden samen met haar zakenpartner Nicoline de Haas Kliniek Voor de Hand en Pols. Vanuit de ambitie zorg te leveren met persoonlijke aandacht. abaud ondersteunde de eigenaren bij het inrichten van de bedrijfsvoering. ‘Als startende kliniek moet je veel zaken regelen.’

Vanuit een no nonsense houding verwoordt Sluijter de speerpunten van de kliniek: ‘Persoonlijk contact en duurzaamheid. Bij Voor de Hand hebben patiënten direct contact met de chirurg die ook gaat opereren. Voor grotere organisaties is dat toch lastiger.’ Het tweede speerpunt is duurzaamheid. Zo kijkt de kliniek strikt naar het gebruik van materialen. Zijn alle spullen nodig? Is er een duurzaam alternatief? En de behandeling na de operatie vindt plaats bij een fysiotherapeut dichtbij huis.

In de periode van opstart van de kliniek moest er veel geregeld worden. Op gebied van kwaliteit, financiën en governance. Via via kwamen de oprichters in contact met abaud.

Ondersteuning bij het behalen van het ZKN-keurmerk

Al in het eerste jaar meldden Sluijter en De Haas zich aan voor het ZKN-lidmaatschap. De eigenaren hadden zelf zoveel mogelijk klaargezet en hadden het laatste zetje nodig. Sluijter: ‘Wat is de exacte bedoeling van documenten? Wat is het format? Is het SMART genoeg? En hoe pakken we het zo aan dat we er zelf ook echt iets aan hebben. Daarmee heeft abaud ons goed geholpen.’ Voor de Hand behaalde het ZKN-keurmerk in november2022.

Professionalisering financiële rapportages

Het volgende doel van de organisatie was het professionaliseren van de interne en externe financiële rapportages. Een verkennend gesprek bracht de huidige situatie in beeld. ‘Conclusie was dat we best al wat hadden. We hadden natuurlijk zelf een excel gebouwd. Leesbaar voor ons maar niet voor de bank. abaud heeft ons geholpen het in een format te gieten dat nu dient als standaard voor onze kwartaalrapportages. Daarnaast bleken er in het boekhoudprogramma nog een aantal opties te zitten waarmee we kunnen werken. Ook daar zijn we wegwijs in gemaakt.’

Governance: visiedocument en reglementen

Een derde onderwerp waarop is ondersteund is governance. ‘Wij hebben net twee leden toegevoegd aan de Raad van Toezicht. Daarvoor moesten we drie concrete zaken hebben: een visiestuk, een reglement voor raad van toezicht en een reglement voor de raad van bestuur. Ook dat hebben we met abaud op poten gezet.’

“abaud biedt een totaalpakket, met onderwerpen van kwaliteit tot governance konden ze ons helpen.”

Totaalpakket aan dienstverlening

‘Wat ons het meest heeft verrast is dat abaud echt een totaalpakket biedt. Met al die onderwerpen van kwaliteit tot governance konden ze ons helpen. Het is voor ons prettig dat we een vaste plek hebben waar we terecht kunnen met vragen. De praktische manier van werken spreekt ons daarnaast erg aan. Hoe kunnen we het doen op een manier dat we niet 100 keer gaan vergaderen. Dat wij een deel doen en zij het dan weer oppakken.’

Is er nog iets dat beter kan? ‘Wellicht nog iets beter de verwachtingen wederzijds afstemmen aan de voorkant. Wij willen alles gisteren. Wat is het precies dat ze voor ons gaan doen en wanneer kan het klaar zijn.’

Over Voor de Hand

  • Jaar van oprichting: 2022
  • Aantal medewerkers: 10
  • Doel: Advies op Kwaliteitsmanagement & Certificering, advies op Finance & contractering en advies op Governance
  • Sector: Zelfstandig behandelcentrum