Het Integraal Zorgakkoord staat bol van de doelstellingen voor digitalisering van ons zorglandschap. In de Digitaliseringsroutekaart zijn deze gevisualiseerd, inclusief deadlines en impact die ze hebben op zorgaanbieders. Per thema zijn factsheets beschikbaar met toelichting en handige links. De routekaart is opgesteld door vertegenwoordigers van onder meer NVZ, ZKN, FMS en aanbieders van EPD’s. Begin juni is er een geactualiseerde versie van gepubliceerd.

Het digitale document biedt een handzaam overzicht van de vier hoofdthema’s van digitalisering uit het IZA, waaronder elektronische gegevensuitwisseling en toegang tot data via PGO’s. Per subthema wordt de financiële en organisatorische impact schematisch weergegeven, evenals een inschatting van de implementatie effort. Ook is inzichtelijk gemaakt wanneer partijen de doelstellingen moeten voorbereiden en implementeren. Door actuele wetgeving zoals de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en toepassing van verschillende NEN-normen zijn zorgaanbieders verplicht de oplossingen uit de routekaart in gebruik te nemen.

Ook het implementeren van digitale en hybride zorgpaden behoort tot de IZA-doelstellingen. In de routekaart is dit geclassificeerd als onderdeel met een grote organisatorische impact en meer dan 1.000 uur geschatte implementatie-effort. Als planning is aangegeven dat 2024 een voorbereidingsjaar is en 2025 een implementatiejaar, zodat in 2026 volledig aan de eisen qua ingebruikname voldaan kan worden.

Bij abaud hebben we kennis en ervaring met de inhoud van de routekaart en wij ondersteunen zorgaanbieders graag bij het voorbereiden, implementeren en borgen van de thema’s. Op onderdelen biedt het voordelen om samen te werken met andere instellingen binnen ons abaud netwerk. Zo zorgen we voor efficiënte, pragmatische en effectieve processen. Neem gerust contact met ons op voor meer info.

Deel dit artikel