Begin augustus nam de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) een nieuw toetsingskader voor schoonheidssalons in gebruik. Aan de hand van dit kader onderzocht de IGJ 18 schoonheidssalons. Aanleiding hiervoor is dat er veel gesproken wordt over misstanden maar er weinig meldingen binnenkomen bij de inspectie. De bezoeken die de IGJ aflegde lieten geen grote misstanden zien. Wel constateert de IGJ dat er verbeteringen nodig zijn.

Of schoonheidssalons onder het toezicht van de IGJ vallen is afhankelijk van het zorgaanbod. Hiervan is in elk geval sprake wanneer er voorbehouden handelingen verricht worden zoals de toediening van botox en fillers maar ook bij het gebruik van bepaalde apparatuur zoals de mesogun en de hyaluronpen.  De IGJ beschouwt de behandelingen met een mesogun en hyaluronpen op basis van onderzoek door het RIVM als een injectie, en daarmee als een voorbehouden handeling. Wanneer er sprake van is van voorbehouden handelingen, is bepaalde wet- en regelgeving van toepassing op de salon zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ). Een van de belangrijkste conclusies is dat het voor de salons vaak niet duidelijk was aan welke wet- en regelgeving zij moesten voldoen.

Tijdens de bezoeken is naar de volgende thema’s gekeken: bestuurlijke verantwoordelijkheid, professionaliteit, kwaliteit en veiligheid, dossiervoering, zorgproces, infectiepreventie, medicatieveiligheid en veilige toepassing van medische technologie. Op alle thema’s constateerde de IGJ dat er verbetering nodig is.

Aanbeveling van de IGJ is om de conclusies van het onderzoek via de branchevereniging onder de aandacht te brengen van de salons met het doel hen bewust te maken van hun verplichtingen. Daarnaast adviseert de inspectie aan het ministerie van VWS te onderzoeken op welke wijze onduidelijkheid van de regels voor voorbehouden handelingen in de toekomst kunnen worden weggenomen.

Wil jij weten of er in jouw salon sprake is van voorbehouden handelingen, wil je weten of je aan de Wkkgz moet voldoen of hoe je om kunt gaan met bovengenoemde thema’s? Neem contact met ons op.

Het volledige rapport lees je hier.

 

Deel dit artikel