De Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg uit 2010 is onlangs herzien. Steeds vaker zijn patiënten onder behandeling bij verschillende behandelaren en instellingen. Dat maakt het belangrijk om de afspraken over samenwerking, communicatie tussen behandelaren en informatieoverdracht helder vast te leggen. De handreiking uit 2010 voorzag in 12 concrete aandachtspunten.

In de nieuwe versie zijn deze 12 aandachtspunten hetzelfde gebleven maar met oog op de samenhang en duidelijkheid anders gerangschikt. Ook wordt niet meer gesproken over een hoofdbehandelaar maar een regiebehandelaar. Deze wijziging volgt uit jurisprudentie op basis van een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege uit 2021.

De volledige handreiking is hier te downloaden, daarnaast is er een handige checklist beschikbaar met daarin de 12 aandachtspunten.

Deel dit artikel