Gupta Strategists heeft in opdracht van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) onafhankelijk onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van klinieken binnen de zorg in Nederland. Aanleiding voor dit onderzoek is de toegankelijkheid van zorg die steeds verder onder druk komt te staan. Klinieken kunnen hierin oplossing bieden maar de rol die zij hierin kunnen spelen, werd nog niet eerder systematisch onderzocht.

In het onderzoek is gekeken hoe klinieken toegevoegde waarde leveren over de assen van toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid, maatschappelijke waarde en innovatie. Er werd een kwantitatieve analyse gemaakt tussen klinieken en ziekenhuizen voor vergelijkbare patiëntengroepen, daarnaast zijn interviews gehouden. Nadruk in het onderzoek lag op een drietal aandoeningen: cataract (staar), heupartrose en huidkanker.

Gupta Strategists constateert dat klinieken het over de hele linie goed doen. Uit de analyses komt naar voren dat klinieken toegankelijker zijn door lagere toegangs- en wachttijden, kwalitatief goede zorg leveren, betaalbaarder zijn door de hoge efficiency en dat ondernemerschap en wendbaarheid bijdragen aan innovatie. Gupta schrijft de uitkomsten toe aan de focus en het ondernemerschap dat bij klinieken aanwezig is. Ook doet Gupta twee aanbevelingen op gebied van samenwerking met ziekenhuizen en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor continuïteit en toegankelijkheid. Deze tweede aanbeveling richt zich ook op VWS en de zorgverzekeraars die opgeroepen worden om marktprikkels voor focuszorg in stand te houden en te zorgen voor passende volumes en tarieven.

abaud herkent zich in deze conclusies en aanbevelingen. Ook wij zien hoe de drive om de beste zorg te willen bieden in combinatie met ondernemerschap, innovatie aanwakkert. Wij geloven dat intensievere samenwerking tussen klinieken en ziekenhuizen bijdraagt aan de verdere toegankelijkheid van zorg en aan bestendiging van de positie van klinieken binnen het zorglandschap.

Het gehele onderzoeksrapport met de titel De kracht van focus is hier te lezen. Het nieuwsbericht van ZKN is hier te vinden.

Deel dit artikel