Minister Helder heeft eind maart de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) en over het vervolg van de KiPZ-regeling na 2022. De subsidieregeling wordt met 1 jaar verlengd.

 

Voor wie geldt de KiPZ-regeling?

Sinds 2014 kunnen ziekenhuizen, UMC’s en zelfstandige klinieken voor medisch specialistische zorg subsidie ontvangen op grond van de KiPZ-regeling. De regeling ondersteunt instellingen bij het strategisch opleiden en ontwikkelen van zorgpersoneel.

 

Veranderingen per 2023 

De subsidieregeling zal per 2023 op enkele punten aangepast worden, in ieder geval met betrekking tot de verantwoording.

 

Meer informatie?

Blijf de website van abaud volgen voor meer informatie over de regeling 2023. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Deel dit artikel