Jaarverantwoording Zorg, de aangepaste grensbedragen definitief.

De eisen die aan de jaarverantwoording van zorgaanbieders gesteld worden, zijn aanzienlijk veranderd. Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, een gevolg van de Awtza.  

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Grensbedragen aangepast: minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag

Vanaf het boekjaar 2023 zijn minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

1 november 2023: derde subsidieronde voor ontregelprojecten

Op 1 november 2023 opent de derde en laatste aanvraagronde voor de subsidieregeling (ont)regelprojecten zorgaanbieders.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Nieuw wetsvoorstel moet opschaling digitale zorg stimuleren

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bezig met de ontwikkeling van een wetsvoorstel om zorgverleners de mogelijkheid te geven medicijnen voor te schrijven bij het leveren van zorg op afstand.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Nieuwe eisen Jaarverantwoording Zorg, weet jij waaraan je moet voldoen?

De eisen die aan de jaarverantwoording van zorgaanbieders gesteld worden, zijn aanzienlijk veranderd. Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, een gevolg van de Awtza. Weet jij waaraan je moet voldoen?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Juridische aspecten start zorgonderneming – bestuurlijke invulling ZBC’s en belangenverstrengeling

Fotograaf: www.davidlok.nl

Hoe voorkom je (de schijn van) belangenverstrengeling bij de bestuurlijke invulling van ZBC’s?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen

Juridische aspecten bij het starten van een zorgonderneming

Bij Abaud weten we wat er komt kijken bij het opstarten van nieuwe klinieken.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen

Verlaagde zorgomzetdrempels ACM vervallen per 1 januari 2023

Minister Kuipers (VWS) de tweede kamer geïnformeerd over het laten vervallen van de verlaagde ACM zorgomzetdrempels per 1 januari 2023.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

De subsidieregeling KiPZ wordt met 1 jaar verlengd

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport (Conny Helder) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verlenging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ).

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Op schema met de jaarverantwoording in de zorg 2021?

Door de komst van de AWtza zal de jaarverantwoording aanzienlijk veranderen, hoe zit dat met het overgangsjaar 2021 ?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws