• Heb jij zicht op de kwaliteit van zorg in jouw onderneming? 
  • Vraag jij je af hoe je patiëntveiligheid borgt zonder dat het een papieren tijger wordt? 
  • Weet jij aan welke wet- en regelgeving jouw onderneming moet voldoen en hoe je dit praktisch regelt? 
  • Is jouw onderneming voorbereid op een inspectiebezoek? 
  • Is het elk jaar maar weer de vraag of je je certificeringen behaalt? 
  • Zijn er bij een audit kritische tekortkomingen geconstateerd? 

Compliance gaat over meer dan kwaliteit & veiligheid. Het gaat over de wijze waarop je zorgt dat jouw onderneming aan alle wetgeving voldoet en deze naleeft, in control is. In de praktijk betekent dit dat je een managementsysteem nodig hebt. Het systeem monitort en borgt je de naleving. abaud helpt zorgondernemingen met het opzetten of herijken van managementsystemen om zo in control te komen en blijven 

Als het managementsysteem up and running is, begeleid abaud je met certificering. Wij helpen met certificering van ISO9001, NEN7510, ISO27001, HKZ GGZ of het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Ook ondersteunen we je bij verbetertrajecten naar aanleiding van kritische tekortkomingen of IGJ bezoek. 

Onze supporters zijn jouw kwaliteitsmedewerker op afstand. Ze zorgen voor structurele ondersteuning waarmee het systeem onderhouden wordt en jij als ondernemer altijd over actuele informatie beschikt om jouw onderneming te besturen. Bovendien weet je altijd precies waar je staat mocht je ooit met extern toezicht te maken krijgen. 

Wil je weten of jouw onderneming in control is? Laat abaud een quickscan of interne audit uitvoeren en je weet binnen een week waar je staat. 

Neem contact op met Maud.