Weet jij

  • welke rechten- en plichten je hebt op basis van jouw organisatiestructuur?
  • wat je allemaal moet regelen voor de Wtza?
  • hoe je zorgt dat de raad van toezicht haar werk goed kan doen?
  • of belangenverstrengeling een rol speelt in jouw onderneming?
  • of je op grond van de Wmcz verplicht bent een cliëntenraad te installeren?

Bij abaud weten wij dit wel. Voor zorg gelden strikte regels voor goed bestuur. Logisch want het gaat om de besteding van publieke middelen. Ondernemende zorgaanbieders dragen bij aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar er is maatschappelijke aandacht voor de positie van zorgondernemingen.

Laat ons bijvoorbeeld een quickscan uitvoeren om erachter te komen hoe jouw onderneming ervoor staat. Op basis daarvan weet jij precies waarmee je aan de slag moet.